Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον γα την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: του Έργου «Testing the plan for the development of a Digital Innovation Hub in the Agri-Food sector, through a field research and a digital application in the rice value chain», στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg Europe: RUMORE: Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test