Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 10 της υπ. αριθ. 1583/335048, ΦΕΚ Β΄ 5538/17.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία προβλέπεται ότι το ύψος της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στα σχετικά Μητρώα, καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και μέχρι τον καθορισμό αυτής, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα εξής:

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Website Security Test