Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιήσει δωρεάν τριήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων και προσκαλεί τα  Κέντρα Μελισσοκομίας, τους Μελισσοκομικούς φορείς και τους Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς των οποίων τα μέλη θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τo παρόν έγραφο, το οποίο και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: .

Για τις αιτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί και καταχωρηθεί από τον Οργανισμό δεν απαιτείται επανυποβολή τους, ενώ για τις νέες αιτήσεις καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 11-12-2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τo τηλέφωνo 2108392202 (κ. Κατερίνα Μαλλή).

Οι καταρτίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2021» και σε εφαρμογή των:

α) υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 (ΦΕΚ 4871/Β/30-12-2019), ΚΥΑ Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

β) της υπ΄ αριθμ. 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020) Απόφασης Υπουργού & Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ)

 

Website Security Test