Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Ακροδρύων/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2020, έκτασης 129,2 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test