Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ1/2020 (με αριθμ. πρωτ. : 40555/03-08-2020 ΑΔΑ: 67Λ7ΟΞ3Μ-Κ66) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.

pdfΑπόφαση Δ/Σ με θέμα «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ1/2020) στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Ρεθύμνης του Οργανισμού»

Website Security Test