Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες Γεωπόνους, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ψυχανθή (ακρωνύμιο: Legumes4Protein)», με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test