Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής και ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά" Ακρωνύμιο: LENSBREED".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test