Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO κατ’ εφαρμογή των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας Πιστοποίησης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, η αίτηση πιστοποίησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις της ημερομηνίας έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου ανά καλλιέργεια, ανά περιοχή, ανά έτος κλπ, ο Οργανισμός μας αποφάσισε να ορίσει συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής νέων αιτήσεων AGRO 2-1 & 2-2 ανά καλλιέργεια, οι οποίες εμπεριέχονται σε επισυναπτόμενο πίνακα

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αιτήσεις αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που: 

α) επιθυμούν να ενταχθούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση είτε για πρώτη φορά είτε δεν διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ
β) διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 με καλλιέργειες για τις οποίες η επόμενη συγκομιδή προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας αίτησης (Συνημμένο 1) οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO μέχρι τις 11.09.2020.

Υπενθυμίζουμε πως κάθε επιθεώρηση που πραγματοποιείται μετά την 01.09.2020, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 3η έκδοση των προτύπων AGRO 2.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Καλλιέργεια

Περίοδος επόμενης συγκομιδής

Καταληκτική ημ/νια αίτησης

(βάση πίνακα)

Αίτηση

Σπαράγγι

Μάρτιος-Απρίλιος 2021

30/06

Μέχρι 11/09/2020

Ελιές

Οκτώβριος 2020-Ιανουάριος 2021

01/04

Μέχρι 11/09/2020

Σκληρό σιτάρι

Ιούνιος 2021

31/12

Μέχρι 31/12/2020

Ροδάκινα

Μάιος 2021-Αύγουστος 2021

30/11

Μέχρι 30/11/2020

Ακτινίδια

Οκτώβριος 2020

01/03

Μέχρι 11/09/2020

Λεμόνια

Οκτώβριος 2020-Ιούνιος 2021

30/04

Μέχρι 11/09/2020

2. Στις καλλιέργειες που δεν προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία αναφοράς, οι ενδιαφερόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δύνανται να απευθυνθούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλοντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καλλιεργητικής τους περιόδου.


3. Οι ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί θα επανεξεταστούν και δύνανται να τροποποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο με σχετική απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα AGRO 2-3 και AGRO 2-4 δεν προβλέπεται ειδική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση με σκοπό την πιστοποίησή τους προηγείται της διαδικασίας παραγωγής τελικών προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Website Security Test