Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σπόρων χειμερινών σιτηρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Website Security Test