Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Κτηνίατρο ΑΕΙ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Μελέτη της πρόληψης των CVBD με εφαρμογή κολάρου Imidacloprid/Flumethrin στην Ελλάδα» με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία BAYER Γερμανίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση   docxΥπόδειγμα πρότασης

Website Security Test