Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα πρότασης

Website Security Test