Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) / Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών (ΤΕΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση εδαφών για αναδιάρθρωση καλλιεργειών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Website Security Test