Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Η  Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τις πιστοποιημένες και τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.
Στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση αναλύονται όλες οι επιμέρους περιπτώσεις.

pdf Ανακοίνωση

Website Security Test