Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση διακοσίων σαράντα (240) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,30 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, δέκα (10) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,75 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 11:00
 
Website Security Test