Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τροποποίηση του πίνακα κατάταξης της αριθ.31 απόφασης της 153ης/5.11.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έργο ΝΕΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Website Security Test