Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες ερευνητικού έργου με τίτλο: «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού πιλοτικά σε τρεις οικισμούς» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test