Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Οριστικών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Website Security Test