Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στην κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» με φορέα χρηματοδότησης του έργου τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA της ΓΓΕΤ.

Καταληκτικη ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
docxΥπόδειγμα πρότασης υποψηφίων

Website Security Test