Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού   docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  docxΠίνακας συμμόρφωσης  docx Υπεύθυνη δήλωση

Website Security Test