Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών και των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του ελληνικού συστήματος πιστοποίησης» χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test