Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωμεσογειακό πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) το ερευνητικό έργο με τίτλο ‘Καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της αειφορίας των ελαιώνων στη Μεσόγειο’ (‘Novel approaches to promote the SUSTAINability of OLIVE groves in the Mediterranean’) και ακρωνύμιο ‘SUSTAINOLIVE’, στο οποίο συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το έργο, που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση (μαζί με άλλα δύο) ανάμεσα σε συνολικά 200 υποψήφια έργα που κατατέθηκαν στην ίδια ενότητα (Section 1), έχει Συντονιστή το Dr Roberto García Ruiz από το Πανεπιστήμιο της Χαέν (Jaén) της Ισπανίας, συνολικό προϋπολογισμό 2.032.862 ευρώ και διάρκεια τέσσερα έτη. Από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου συμμετέχουν οι Δρ Βασίλειος Στουρνάρας (επιστημονικά υπεύθυνος), Δρ Γεώργιος Ψαρράς, Δρ Γεώργιος Κουμπούρης, Δρ Νεκτάριος Κουργιαλάς, Δρ Μίνα Καυκαλέτου και ο κ. Παναγιώτης Κάτσαρης. Ο προϋπολογισμός για το ΙΕΛΥΑ ανέρχεται σε 145.000 ευρώ. Στην πρόταση συμμετέχουν συνολικά 22 εταίροι, μεταξύ των οποίων, 8 πανεπιστήμια και 4 ερευνητικοί φορείς από άλλες πέντε μεσογειακές χώρες. 
Το έργο θα παραγάγει νέες γνώσεις, θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν την αειφορία στα διάφορα συστήματα ελαιοκαλλιέργειας της Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει δράσεις για τη διαχείριση των παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας - κυρίως των ελαιοτριβείων - με σκοπό την αξιοποίησή τους στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, θα μελετήσει σε κάθε ελαιοκομική περιοχή που συμμετέχει στο πρόγραμμα τα συστήματα καλλιέργειας, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τις οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες με στόχο να αναπτύξει κατάλληλες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν την αειφορία και θα είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, ενώ οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους φορείς του ελαιοκομικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Τμήμα Ελαίας & Οπωρ/κων Καλαμάτας

Website Security Test