Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 ποικιλιών ελιάς

Εκδόθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ βιβλίο με τίτλο «Εγχειρίδιο μορφολογικών χαρακτηριστικών ποικιλιών ελιάς» με συγγραφείς τους Δρ Ιωάννη Μετζιδάκη, κ. Χρυσή Σεργεντάνη και Δρ Γεώργιο Κουμπούρη.

Το βιβλίο βασίζεται σε δεδομένα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο για περισσότερα από 20 έτη. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον πρωταρχικό χαρακτηρισμό των ποικιλιών αποτελείται από μια ομάδα πρωταρχικών χαρακτηριστικών, όπως χαρακτηριστικά του δένδρου, του φύλλου, του καρπού και του ενδοκαρπίου. Αρκετά από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, τη διάκριση και τον χαρακτηρισμό των ποικιλιών είναι κληρονομήσιμα και ελάχιστα επηρεάζονται από το περιβάλλον, και παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των ποικιλιών.

Παράλληλα, έγινε ο δευτερογενής χαρακτηρισμός των ποικιλιών και η αξιολόγηση των δευτερογενών χαρακτηριστικών τους, αγρονομικών, φαινολογικών, φυσιολογικών, καρπολογικών και χημικών. Το 2000 δημοσιεύτηκε, με συμμετοχή του Ινστιτούτου από ελληνικής πλευράς, ο κατάλογος των κυριοτέρων ποικιλιών που καλλιεργούνται παγκόσμια, σε βιβλίο με τίτλο “Word Catalogue of Olive Varieties” με εκδότη το Διεθνές Συμβούλιο Eλαιολάδου που ήταν και ο συντονιστής του προγράμματος.

Στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά διατηρείται η Εθνική Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς που περιλαμβάνει 118 ποικιλίες, (45 ελληνικές και 73 ξένες ποικιλίες). Στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζεται η ταξινόμηση και ταυτοποίηση 31 ελληνικών ποικιλιών βάσει δεκαέξι μορφολογικών χαρακτηριστικών ενώ σε επόμενη έκδοση θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες. Με δεδομένο ότι τόσο ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Ποικιλιών όσο και ο Εθνικός στηρίζεται στη μορφολογική περιγραφή των ποικιλιών, το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αναγνώρισης των ελληνικών ποικιλιών αλλά και ενημέρωσης για τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στο Ινστιτούτο συνεχίζεται η μελέτη προσαρμογής και η αξιολόγηση και άλλων ποικιλιών ελιάς και η εγκατάστασή τους στην Εθνική Συλλογή Ποικιλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο έκδοσης Δρ Γεώργιο Κουμπούρη, email:

Website Security Test