Σε ισχύ τέθηκαν οι Κανονισμοί Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο, στο Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές, που καθιερώνουν ενιαίες αρχές και διαδικασίες για τον έλεγχο και την απονομή του Ελληνικού Σήματος. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά με την επωνυμία τους τα προϊόντα: "Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο", "Παρθένο Ελαιόλαδο"  και "Επιτραπέζιες Ελιές", τα οποία θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει ανάλογα με την δραστηριότητά της και την κατηγορία των προϊόντων της τα ακόλουθα:

 1. pdfΑίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 για την Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο ελαιόλαδο (GRM.OIL–A–01/1)

2. pdfΑίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση –Υπόδειγμα 2 για τη χορήγηση Ειδικής βεβαίωσης (GRM. OIL -A-02/1)
3. pdfΑίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 1 για την Απονομή του Ελληνικού Σήματος στις Επιτραπέζιες Ελιές (GRM.OLIVE–A–01/1)
4. pdfΑίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2 για τη χορήγηση Ειδικής βεβαίωσης (GRM. OLIVE -A-02/1)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος περιλαμβάνονται στους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. pdfΚανονισμός Ελέγχου, Οικονομικών Όρων & Διαδικασιών Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο ελαιόλαδο (GRM. OIL-R-01/1)
2.pdf Κανονισμός Ελέγχου, Οικονομικών Όρων & Διαδικασιών Απονομής Ελληνικού Σήματος στις Επιτραπέζιες Ελιές (GRM. OLIVE -R-01/1)

 

Διαβάστε εδώ το  pdf ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Website Security Test