Το Κέντρο "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σκύδρας σε συνεργασία με τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοινότητας (ΑΣΚ) Φλαμουριάς οργάνωσε τον Ιούνιο εκπαιδευτικές επισκέψεις  για τους Νέoυς Γεωργους των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιεί με κωδικούς 82,83,84,85,86,87 στο πλαίσιο της πράξης:« Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού επισκέφθηκαν 150 Νέοι Γεωργοί, οι οποίοι  καταρτίζονται στην εφαρμογή των προτύπων τυποποίησης ροδάκινων, νεκταρινιών και κερασιών, στην τήρηση της διαδικασίας απόδοσης ταυτότητας και παρακολούθησης της πορείας των προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι» (ιχνηλασιμότητα), στην εφαρμογή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας και στην ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπλέον, οι νέοι γεωργοί ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες πωλήσεων, τις εμπορικές συμφωνίες και τις εξαγωγές των οπωροκηπευτικών εντός και εκτός ΕΕ. 

Website Security Test