Δύο προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών ολοκληρώθηκαν το μήνα Ιούνιο στο Κέντρο "ΔΗΜΗΤΡΑ" Δράμας.Το πρώτο το οποίο παρακολούθησαν 24 Νέοι Αγρότες ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου και αφορούσε εκπαίδευση σε θέματα Ζωικής Παραγωγής. Στο δεύτερο που αφορούσε την κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής καταρτίστηκαν 25 άτομα και έληξε στις 28 Ιουνίου 2017.

Website Security Test