Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Ιδιοκτήτης: ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος | Αναπληρωτής  Ερευνητής

Ινστιτούτο Έκδοσης: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Τμήμα:Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

Στοιχεία Επικοινωνίας: Σ.Σ  Νάουσας 38, ΤΚ 59035  Νάουσα| Τηλ.: 23320 41548 | Fax.: 23320 1178
e-mail: thosotir@otenet.gr | website: www.elgo.gr

Ημερομηνία Έκδοσης: ΝΑΟΥΣΑ, 2016

Αρχείο: pdf PDF

Website Security Test