Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

BIODELEAR 2

Το LIFE BIODELEAR "Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy" αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία εντομοκτόνων, στηριζόμενο την εφαρμογή της τεχνικής της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Με τη συμβολή του LIFE+ χρηματοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

link: http://www.biodelear.gr

Website Security Test