Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την υπ’ αριθ. θέματος 16 Απόφαση της 77ης/07-07-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ΑΔΑ 6Ο1ΩΟΞ3Μ-Τ1Β, ματαίωσε τον υπ’ αριθ. πρωτ. 29097/23-12-2015 διαγωνισμό, με θέμα την επιλογή αναδόχου για το έργο της «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας στις εγκαταστάσεις των ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων, Λάρισας και Νεμέας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» 

pdfΜαταίωση του υπ’ αριθ. πρωτ. 29097/23-12-2015 διαγωνισμού

Website Security Test