Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακροδρύων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2019, έκτασης 39,7 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 13.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ