Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "INSIGNIA".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος