Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής: 20/5/2019 και ώρα 12:00μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών:     ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος Κηφισίας 33 και Αιγαίου, Θεσσαλονίκη, 54 248