Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών προκηρύσσει συνοτπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την απεγκατάσταση δύο (2) αλεξικέραυνων παλιάς τεχνολογίας, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αλεξικέραυνου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έως 21.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού